Plast Turkey

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tona yaklaşan toplam üretimi, 33 milyar dolar civarındaki cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede GSMH büyümesini aşan yıllık büyüme ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor. Sektörümüz, ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa’da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükseldi.

Korona virüs salgınının Çin sınırlarını aşması ve küresel ölçekte hızla yayılması ile imalat sanayinde mart ayının ortalarından itibaren talep kaynaklı bir gerileme görülmüştür. Salgın, Türkiye plastik sektörüne alt sektörler bazında değişik etkilerde bulunmaktadır.

Korona virüs salgınının mart ayıyla birlikte Avrupa’da ve ABD’de şiddetini artırmasıyla küresel bazda ekonomik kriz ihtimali güçlenmiştir. Uluslararası kuruluşlar tahminlerini art arda aşağı yönlü yenilerken, 2020 yılında dünya ekonomisinin daralacağına ilişkin görüşler yaygınlık kazanmıştır.

Yurt içinde ekonomik aktivite mart ayında korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin etkisiyle belirgin ölçüde yavaşlarken, yetkili kurumlar virüsün etkilerini sınırlandırmak için çeşitli önlemler almaktadır.

Korona virüs salgınının küresel bazda ne zaman kontrol altına alınabileceği konusundaki belirsizlik salgın sonrasına ilişkin öngörüde bulunmayı oldukça zorlaştırmakla birlikte küresel ekonominin 2020 yılında daralacağı beklentisi giderek yaygınlık kazanmaktadır.

Türkiye ekonomisinin duyarlılığının yüksek olduğu Avrupa ekonomilerinin salgının merkezi haline gelmesi önümüzdeki döneme ilişkin öngörüleri de olumsuz etkilemektedir.

Plastik mamul üretimi, 2020 yılının ilk 3 çeyreğinde bir önceki yılın eş dönemine kıyasla %5 gerileyerek 2,1 milyon ton ve 7,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Korona virüs salgınının iç ve dış talepte yarattığı gerilemenin etkisi ile 2020 yılında üretimin 2019 yılına kıyasla miktar bazında %20 değer bazında da %18 gerileyeceği ve 7,6 milyon ton ve 27 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Çeşitli finans kurumlarına göre Türkiye ekonomisinde 2020 yılında %5’lik bir küçülme beklenmektedir. Gelişmeler, dünya ve Türkiye ekonomisinin, bazı olumlu gelişmeler gözlemlense de risk unsurlarının devam edeceğini göstermektedir.

Bu nedenle belirsizliğin genelde riskten kaçışa ve temkinli bir kaynak kullanımına yol açacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: PAGEV, Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2020/3