Bayplast Plastik

Bayplast Plastik Ham Madde Ltd. Şti. Ankara-Turkey

Telefon : 
0312 333 33 33

Şirketimizin öncelik verdiği konular, müşteri memnuniyetini azami düzeye çıkarmak için müşterinin ürünle ilgili spesifik taleplerini karşılarken ürünlerin güvenilir, dayanıklı, standartlara uygun, uygun maliyetle, kalite düzeyi yüksek üretim yapmayı amaçlamaktadır. Müşteri memnuniyetinin kalitenin devamlığını sağlamak için teknik & teknolojik gelişmeleri takip ederek üretimi hızlandırmak ve çeşitlendirmek ayrıca ürünlerimizin çevre temizliğine katkısını vurgulamaya çalışmak öncelikli çabalarımızdandır.Yurt içi ve yurt dışı satış sonrası müşteri geri beslemesi konularında müşterilerimizle sürekli bağlantıda olarak kaliteye yön verilecektir. Şirket yönetimi müşteri memnuniyeti’ nin sürekliliğini sağlamayı, bu esaslar doğrultusunda kalite yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeyi ve gerekli olan kaynakların kullanılmasını sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışanlarını destekleyecektir.

Güncelleniyor
Güncelleniyor
Güncelleniyor